Service en onderhoud

Binnen Kamphuis Koeltechniek heeft de afdeling Service een zeer belangrijke taak. Onze monteurs zijn goed opgeleid, onze serviceauto’s en onze magazijnen zijn voortreffelijk uitgerust, zodat zelden wordt misgegrepen en uw storing efficiënt en snel kan worden verholpen.

Voor ernstige calamiteiten buiten de regulieren uren hebben wij een avond- en weekenddienst.

Tevens hebben wij naast onze monteurs de beschikking over extra monteurs via ons partner systeem. Hierdoor zijn wij door geheel Nederland in staat om op iedere storing binnen 24 uur te reageren en op te lossen.

Kortom, met Kamphuis Koeltechniek heeft u een ideale partner in service en onderhoud. Niet alleen op onze eigen producten, maar ook op installaties die niet door Kamphuis Koeltechniek geleverd of geïnstalleerd zijn, kunt u door ons onderhoud uit laten voeren.

Het investeren in een kapitaalintensieve koelinstallatie vergt van de eigenaar/gebruiker zowel als van de installateur, dat er goed nagedacht wordt over de wijze waarop er na de levering mee omgegaan wordt. Uiteindelijk wordt de initiële investering dankzij goed doordacht en goed uitgevoerd onderhoud beschermd. De technische afschrijving van een object kan hierdoor met jaren worden verlengd. Hier van geniet u als eigenaar een financieel voordeel. Daarnaast zal ook de installatie op de volgende punten profiteren van goede zorg:

• Lager energieverbruik
• Minder uitval
• Minder ad-hoc reparaties
• Betere bewaking van bedrijfsprocessen