NVKL

NVKL

De NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek en is een representatieve branche- en werkgeversorganisatie van bijna 400 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing. Ondernemingen uit de hele keten, zowel leveranciers als installatiebedrijven, adviesbureaus en onderwijsinstellingen, zijn bij NVKL aangesloten.

Alle leden zijn specialisten in klimaat- en koudetechniek. En staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Onder de leden vindt u leveranciers, installateurs en verwante bedrijven uit de branches van koudetechniek en klimaattechniek.

De NVKL-erkenning is een kwaliteitskeurmerk voor installateurs. Alle leden zijn specialisten in klimaat- en koudetechniek en staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit.

De NVKL draagt bij aan de continuïteit van haar leden. Dit gebeurd door aandacht te geven aan de volgende punten:

  • Marketing en promotie: Promotie van de NVKL-erkenning. En de erkende leden in alle relevante doel(klant)groepen. Bovendien willen ze de bedrijven op een kwalitatief en onderscheidende manier positioneren.
  • Belangenbehartiging: Sturing en be├»nvloeding van overheden. En andere stakeholders ten aanzien van regelgeving en normering.
  • Tools: Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen.
  • Informatievoorziening: De organisatie voorziet de leden van alle relevante informatie met betrekking tot de markten waarin zij opereren.
  • Opleiding en certificering: Zorgen voor voldoende opleidingscapaciteit ten behoeve van goed opgeleide medewerkers. Die mede borg kunnen staan voor de vereiste kwaliteit.

Vragen?

Kamphuis Koeltechniek BV is een door de brancheorganisatie erkende specialist in de klimaatbeheersing en hanteert de door de brancheorganisatie opgestelde Gedragscode-NVKL

Heeft u vragen omtrent deze branchevereniging of over onze diensten? Neem gerust contact met ons op of bel ons via 074-2918440