NVKL

NVKL

De NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. De afkorting staat voor Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling. Het is een representatieve branche- en werkgeversorganisatie. Van bijna 400 bedrijven in de professionele koudetechniek en klimaatbeheersing. Zowel leveranciers, installatiebedrijven, als adviesbureaus en onderwijsinstellingen zijn bij NVKL aangesloten.

Alle leden zijn specialisten in klimaat- en koudetechniek. En staan voor kwaliteit, duurzaamheid en professionaliteit. Onder de leden vindt u leveranciers, installateurs en verwante bedrijven uit de branches van koudetechniek en klimaattechniek.

Alleen de installateurs die lid zijn van de branchevereniging mogen het exclusieve kwaliteitslabel voeren. Bovendien moeten ze voldoen aan de eisen van de NVKL-erkenning. En ze worden tweejaarlijks getoetst door een onafhankelijke keuringsinstantie. De NVKL-erkenning is een kwaliteitskeurmerk voor installateurs.
De organisatie heeft het volste vertrouwen in haar installateurs. En durft een goed eindresultaat te garanderen. Dit laten ze zien door het oprichten van een geschillenregeling voor zowel bedrijven als particulieren.

De organisatie zet zich in voor de ozonproblematiek. Maar zet zich proactief in voor een kwaliteitszorgsysteem. En betrekt de kleine en middelgrote installateur.

De NVKL draagt bij aan de continuïteit van haar leden. Dit gebeurd door aandacht te geven aan de volgende punten:

  • Marketing en promotie: Promotie van de NVKL-erkenning. En de erkende leden in alle relevante doel(klant)groepen. Bovendien willen ze de bedrijven op een kwalitatief en onderscheidende manier positioneren.
  • Belangenbehartiging: Sturing en be├»nvloeding van overheden. En andere stakeholders ten aanzien van regelgeving en normering.
  • Tools: Ondersteuning en advisering met betrekking tot bedrijfsmatige onderwerpen.
  • Informatievoorziening: De organisatie voorziet de leden van alle relevante informatie met betrekking tot de markten waarin zij opereren.
  • Opleiding en certificering: Zorgen voor voldoende opleidingscapaciteit ten behoeve van goed opgeleide medewerkers. Die mede borg kunnen staan voor de vereiste kwaliteit.

Vragen?

Kamphuis Koeltechniek BV is een door de brancheorganisatie erkende specialist in de klimaatbeheersing en hanteert de door de brancheorganisatie opgestelde Gedragscode-NVKL

Heeft u vragen omtrent deze branchevereniging of over onze diensten? Neem gerust contact met ons op of bel ons via 074-2918440